Jesteś tutaj

Metoda Kozyavkina

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Metoda Kozyavkina (System Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej – SIRN) jest wysokoskuteczną technologią leczenia pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym, skutkami organicznego porażenia układu nerwowego oraz patologią wertebrogenną.

System Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej składa się z dwóch podsystemów – podsystemu intensywnej korekcji oraz podsystemu stabilizacji i potencjonowania efektu. Intensywną korekcję przeprowadza się w warunkach Centrum Rehabilitacji w ciągu dwóch tygodniu. W okresie stabilizacji i potencjonowania efektu leczenie jest kontynuowane w warunkach domowych, zgodnie z zaleceniami. Okres ten trwa 3-8 miesięcy, po czym chory jest zapraszany na powtórny kurs intensywnej korekcji.

System Rehabilitacji bazuje się na polimodalnej zasadzie z zastosowaniem różnorodnych metod wpływu na pacjenta. Działanie jednych metodyk dopełnia i potencjonuje inne. Główny etap obejmuje: biomechaniczną korekcję kręgosłupa, mobilizację stawów kończyn, refleksoterapię, gimnastykę mobilizującą, specjalny system masażu, gimnastykę rytmiczną, apiterapię i mechanoterapię.

Różnostronne lecznicze wpływy wspomnianej metodyki, które uzupełniają się i wzmacniają się nawzajem, są skierowane na osiągnięcie głównego celu rehabilitacji – polepszenia jakości życia pacjentów. Warto zaznaczyć, że system nie jest alternatywą istniejących metod rehabilitacji, on jedynie dopełnia i znacznie rozszerza skuteczność istniejących metodyk leczenia regeneracyjnego.

Poprzez stymulację kompensacyjnych możliwości organizmu dziecięcego oraz aktywowanie plastyczności mózgu system stwarza w organizmie dziecka nowy funkcjonalny stan, który otwiera możliwości do szybkiego ruchowego i psychicznego rozwoju dziecka. Zastosowanie wspomnianego kompleksu stwarza w organizmie dziecka nowy funkcjonalny stan, który klinicznie odzwierciedla się w normalizacji napięcia mięśniowego, udoskonaleniu aktywności ruchowej, polepszeniu aktywności ruchowej, cyrkulacji krwi oraz metabolizmie tkanek, co z kolei otwiera nowe możliwości dla ruchowego oraz psycholingwistycznego rozwoju dziecka.

Podstawą Systemu Intensywnej Rehabilitacji jest oryginalna metoda wieloodcinkowej biomechanicznej korekcji kręgosłupa, opracowana przez prof. V. Kozyavkina. Zadaniem metody jest usunięcie funkcjonalnych blokad segmentów kręgowo-ruchowych oraz odnowienie normalnej ruchliwości stawów kręgosłupa.

Metoda Kozyavkina została zmodyfikowana dla różnych grup pacjentów i jest stosowana w następujących programach rehabilitacyjnych:

 

Rehabilitacja według Metody Kozyavkina odbywa się w Centrum Rehabilitacji Elita oraz Międzynarodowej Klinice Rehabilitacji w Truskawcu.

Informacje o Metodzie Kozyavkina znajdziesz na stronie www.kozyavkin.com