Jesteś tutaj

Terapia poprzez gry komputerowe

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W celu zainteresowania pacjentów prawidłowym wykonaniem ruchów oraz zapewnienia pozytywnego emocjonalnego stanu w trakcie leczenia regeneracyjnego, łączymy ćwiczenia z gimnastyki leczniczej ze specjalizowanymi grami komputerowymi. 

Przecież które dziecko nie lubi grać na komputerze?

Wiadomo, że regeneracja funkcji ruchowych zależy od plastyczności układu nerwowego, który jest stymulowany wielokrotnym powtarzaniem niezbędnych ruchów, intensywnością treningów oraz pozytywną motywacją do treningów.

Jednym z programów leczenia regeneracyjnego w Centrum Rehabilitacji „Elita” jest terapia poprzez gry komputerowe. Wykorzystujemy następujące kierunki wirtualnej rehabilitacji poprzez grę:

 

Trening poprzez grę w przypadku naruszeń równowagi

Trening skierowany na poprawę równowagi przeprowadza się przy pomocy opracowanego internetowego systemu treningu ruchów poprzez grę. W zajęciach wykorzystujemy Balance Board Nintendo WiiFit posiadającą cztery czujniki obciążenia znajdujące się na podporach. Pacjent, stojąc lub siedząc na desce wykonuje ćwiczenia skierowane na poprawę równowagi jednocześnie pochylając się do przodu, do tyłu lub w leczy czy prawo, steruje ruchami bohatera specjalizowanej gry komputerowej.

Wspomniany system wirtualnej rehabilitacji jest dostępny w sieci na stronie game.reha.lviv.ua i może być wykorzystywany przez pacjenta w celu kontynuacji leczenia regeneracyjnego w warunkach domowych pod kontrolą instruktora na odległość.

 

Trening funkcji nadgarstka poprzez grę

Trening nadgarstków przewiduje zastosowanie manipulatora nadgarstkowego, rolą którego jest trening zginania-rozginania nadgarstka lub skrętów w lewo i w prawo. Specjalne opracowane gry stymulują pacjenta do zwiększenia szybkości oraz amplitudy ruchów nadgarstka, rozwijają precyzję i koordynację.

Trening funkcji ruchowych u pacjentów z nieznacznym zatrzymaniem rozwoju ruchowego przeprowadza się z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych konsoli Nintendo WiiWiiFit, a także konsoli Xbox z sensorem ruchów Kinect. Wybrano szereg gier rozwijających ruchliwość oraz szybkość reakcji, sterowanie którymi wymaga ruchu kończynami lub całym ciałem.