Jesteś tutaj

O nas

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Centrum Rehabilitacji „Elita” jest pierwszym zakładem, który wykorzystał w swojej praktyce System Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej – Metodę Kozyavkina.

Centrum zostało stworzone we Lwowie w roku 1990 dzięki wsparciu wielu organizacji międzynarodowych. Jego dogodna lokalizacja w zielonej strefie alei Czornowoła (była nazwa alei 700-lecia Lwowa), praktycznie w centrum miasta, stworzyła zaciszne i komfortowe miejsce zarówno dla pacjentów, jak i pracowników medycznych.

Poziom wyposażenia w momencie otwarcia znacznie wyróżniał Centrum spośród innych zakładów medycznych Ukrainy. Tutaj po raz pierwszy instalowano wyposażenie w celu przeprowadzenia komputerowego elektroencefalograficznego badania mózgu z mapowaniem. Centrum zostało wyposażone w jedną z pierwszych w obwodzie lwowskim sieci komputerowych, która łączyła 12 stacji roboczych. Opracowaliśmy specjalistyczne oprogramowanie mające na celu zbiór, opracowanie i przechowywanie dokumentacji medycznej dotyczącej pacjentów oraz dynamiki zmian ich stanu zdrowia.

Centrum Rehabilitacji „Elita” było i pozostaje poligonem naukowym, w ramach którego są opracowywane i testowane nowe metodyki rehabilitacji, a także nowe naukowe i praktyczne technologie leczenia regeneracyjnego.

Dzięki neurofizjologicznym badaniom funkcji mózgu, analizie osobliwości działania układu sercowo-naczyniowego oraz oddechowego u pacjentów z organicznymi urazami układu nerwowego, opracowano podstawowe zasady dozowania obciążenia w trakcie przeprowadzenia zabiegów leczniczych w SIRN.

Pracownicy Centrum w latach 1998-2000 zrealizowali projekt pilotażowy pn. „Pomoc dzieciom z zaburzeniami zachowania i szkolną dezadaptacją”, który pokazał skuteczność metody Kozyavkina w zakresie leczenia takich dzieci.

Ostatnio w Centrum przygotowano i zastosowano na praktyce ukraińskie warianty znanych na świecie testów rozwoju dziecka – test oceny zdolności ruchowych Gross Motor Function Measurement – GMFM, test niepełnosprawności dziecięcej Pediatric Evaluation Disability Inventory – PEDI, test screeningowy rozwoju dziecka DENVER II.

To właśnie w Centrum Rehabilitacji opracowano ostateczną wersję nowostworzonego programu pn. „Wczesna rehabilitacja” dla dzieci z grupy ryzyka rozwoju porażenia mózgowego. Dzięki zespołowej pracy fachowców różnych kierunków osiągnęliśmy realne efekty w zapobieganiu neurologicznej niepełnosprawności tych dzieci.

Jednym z oddziałów Centrum Rehabilitacji jest Centrum Informacyjno-Analityczne, które zajmuje się rozpowszechnianiem informacji o naszym systemie rehabilitacji w różnych krajach świata. Nasi pracownicy przeprowadzają operatywną analizę nowych osiągnięć w medycynie światowej oraz opracowują i wprowadzają w życie nowe technologie informacyjne w praktyce medycznej.

W listopadzie 2004 roku zapoczątkowano regularne seanse wideokonferencji internetowych. Wspomniane seanse są wykorzystywane w celu przeprowadzenia narad roboczych pomiędzy pracownikami naszych filii we Lwowie i Truskawcu, a także innych zakładów medycznych na świecie. Przeprowadzenie dla pacjentów konsultacji wideo przez Internet pozwala na operatywne rozwiązywanie kwestii medycznych i odpowiednie konsultowanie pacjentów.

Zgodnie z postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 765 z dnia 15 lipca 1997 roku „O zatwierdzeniu trybu państwowej akredytacji zakładu ochrony zdrowia” oraz zgodnie z nakazem Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy z dnia 14.03.2011 roku „O doskonaleniu państwowej akredytacji zakładów ochrony zdrowia” medyczne centrum „Centrum Rehabilitacji „Elita” Sp. z o. o. przerzedło akredytację państwową. Na podstawie standardów państwowej akredytacji zakładów leczniczo-profilaktycznych Główna Komisja Akredytacyjna przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia Ukrainy przeprowadziła ekspertyzę zgodności zakładu z ustalonymi kryteriami w medycznym centrum „Centrum Rehabilitacji „Elita” Sp. z o. o., przyznała wyższą kategorię oraz wydała certyfikat akredytacyjny MZ Nr 009736 z dnia 07.06.2012 roku.